Tag Archives: Phật Giáo

Nguồn gốc và truyền thuyết của Nhang Tây Tạng

Nghề làm nhang trầm hương Tây Tạng

Nhang Tây Tạng, được làm với loại bột trầm hương thượng hạng là một báu vật vàng trong di sản Phật giáo, được bắt nguồn từ thời kỳ thịnh vượng của Phật giáo nguyên thủy ở Ấn Độ, phát triển trong thời kỳ Phật giáo truyền bá đến Trung Quốc như là giai đoạn đầu […]

Ý nghĩa biểu tượng Bánh xe Pháp Luân trong Phật giáo và Phong thủy

Ý nghĩa bánh xe pháp luân

Bánh xe pháp luân là một trong những biểu tượng cổ xưa nhất trong lịch sử và văn hóa Ấn Độ và Phật giáo. Ý nghĩa và tầm quan trọng của Bánh xe Pháp khác nhau tùy thuộc vào nền văn hóa và tôn giáo sử dụng nó, nhưng ngày nay nó thường được xem như một biểu […]

icons8-exercise-96 chat-active-icon